นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ยังไม่ประกาศใช้จริงอย่างเป็นทางการ เรากำลังตรวจสอบแก้ไขอยู่

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมถึง

  • เว็บไซต์ un-no.com , un-no.co.th และ un-no.net
  • บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป unbbz
  • บริการพัฒนาเว็บแอฟพริเคชั่น unpots
  • Mobile App ต่างๆ ที่ผลิต และจัดจำหน่ายโดยบริษัท un-no Corporation

ข้อมูลส่วนตัว

เราไม่มีนโยบายขายข้อมูลส่วนตัวใดๆ ให้กับแหล่งที่รับซื้อใดๆ ก็ตาม

ข้อมูลการใช้งานระบบ

  • จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น สำหรับการใช้งานเท่านั้น
  • ไม่มีการเก็บข้อมูล เพื่อเอามาวิจัยทางการตลาดใดๆ

การเก็บข้อมูลรหัสผ่าน

  • มีการเข้ารหัสแบบทางเดียว กล่าวคือ แม้แต่ผู้ดูแลระบบ ก็ไม่สามารถทราบได้ว่า รหัสผ่านของท่านคืออะไร
  • เมื่อลืมรหัสผ่าน ระบบจะใช้วิธีการยืนยันตัวจากแหล่งอื่น เช่น อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
  • การกู้รหัสผ่าน จะไม่มี จะใช้วิธีการตั้งรหัสผ่านใหม่ หลังจากการยืนยันตัว