ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ [ปรับปรุงล่าสุด 30/09/2553]

  • ห้าม ไม่ให้นำบริการนี้ไปใช้ในทางที่มิชอบใดๆ ทั้งสิ้น เช่น เวปค้าขายอาวุท เวปที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร เวปไซต์ที่หมิ่นสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของไทย เวปแจกจ่ายสิ่งใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ห้ามใช้งานใดๆ ที่ทำให้เกิดการมุ่งทำลายระบบ โดยรวม หรือมีแนวโน้มในการทำลายระบบ
  • แนวปฏิบัติของที่นี่ คือ ระงับการใช้งานก่อน แล้วค่อยถามทีหลัง และคำตัดสินผู้ให้บริการถือเป็นจุดสิ้นสุด
  • ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่าน และเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการ
  • ข้อตกลงใดๆ ที่ผุดขึ้นมาใหม่หลังจากที่คุณยอมรับข้อตกลงปัจจุบันนี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงใหม่นั้นด้วย